Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

THE CRITICS LIVE BROADCAST

Tuesday, January 6, 2015

NEW YEARS PERSPECTIVE January 06, 2015


2015 NEW YEARS PERSPECTIVE AND 
RESOLUTION
WORLD AND PHILIPPINES
INDIVIDUAL


ANG BOSES AT SUHESTIYON AT KONSTRUKTIBONG KRITISISMO NG THE CRITICS SA BAGONG TAON NA ITO 2015 AT MARAMI PANG TAON NA DARATING.  UNA SA LAHAT ANG LIWANAG NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA AY MAGBIGAY LIWANAG SA BUONG MUNDO MULA PILIPINAS AT BAWAT INDIBIDWAL SA MABUTING PAMUMUHAY AT KAPAYAPAAN AT PAG-IBIG AT KALIGTASANG ESPIRITWAL. 

ATING TUNGHAYAN MUNA ANG MUNDO AT PILIPINAS AT ATING MGA SARILI SA NAKARAANG TAON BAGO NATIN HARAPIN ANG ATING PANANAW SA KINABUKASAN NGAYONG 2015 AT DARATING PANG MGA TAON.  ANG MGA NAKARAANG TAON AY UMUUGA AT HINAHAGUPIT NG MGA BAGYONG ANIMOY GINUGUNAW NA ANG PILIPINAS AT IBANG PANIG NG MUNDO.  PANANALASA AT PANANALANTA NG PANAHON ANG SOBRANG UMUGA AT SUMUBOK SA BANSANG PILIPINAS AT IBANG PARTE NG MUNDO.   MALAGIM AT MAHIRAP DING ISIPIN ANG NANGYARI SA PILIPINAS SA IBAT IBANG HAGUPIT NG BAGYO NA IKINASALANTA NG MARAMING PILIPINO SUBALIT NAGMUMULAT ITO SA MUNDO AT MGA PILIPINO NG PAGMAMAHAL SA KAPWA AT PAGTUTULUNGAN PARA SA ATING KAPWA.   


MARAMI ANG TUMULONG NAGMAHAL AT NAGDALAMHATI AT MARAMI DIN ANG
NAGSAMANTALA LALO SA MGA SAKUNANG ITO.  GAYUNPAMAN AY HIGIT NA UMIRAL ANG ARAL NG PAG-IBIG NI KRISTO HESUS SA MAUNLAD AT NANALIG SA DIYOS NA PAMUMUHAY.   ANG PILIPINAS AT MUNDO SA AKING PALAGAY SA MGA SAKUNANG NANGYAYARING ITO AY NALULULONG SA HINDI MABUTING GAWA KAHTI MARAMI ANG NAGSISIKAP MULA GOBYERNO AT BAYAN AT INDIDIBIDWAL SA KABUTIHAN NG LAHAT AT BANSANG ITO.  ANG ATING PANANALIG SA DIYOS SA PANGKALAHATAN SA HALIP NA MALIWANAGAN AT KUMAPIT SA PANANALIG SA DIYOS SA ATING PAMUMUHAY SA PAG-INOG NG MAKABAGONG PANAHON BAGO PA SUMALANTA SA PILIPINAS ANG MAGKABILANG PANIG NA SAKUNA SA IBAT IBAT PARTE NG PILIPINAS MULA SA MARAMING TAON NA NAGDARAAN AY NADADALA SA MALING PANANAW SA PAMUMUHAY AT SINASALING NA ANG DIYOS SA DIRETSO AT HINDI MAN DIRETSONG PAGKALABAN SA DIYOS.

ANG BANSANG ITO AT MARAMI SA PILIPINO AY NADADALA SA HINDI MAKADIYOS NA PAMUMUHAY AT NAGING MAPANGABUSO SA KAPWA BAGAMAT MARAMI PA DIN ANG KUMAKAPIT SA PANANALIG SA DIYOS KAGAYA NATIN NA KAHIT INAABUSO AT SINASAMANTALA SA EKWAL NA HUSTISYA AY PATULOY SA PAGKAPIT SA MABUTI AT DIYOS AT ATING BINIBIGYAN PA NG KALIWANAGAN SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA TULONG NI BANAL SA SANTA MARIA ANG BANSANG ITO AT KINAKAMPANYA SA USAPING MABUTING PAMUMUHAY MULA BIBLE AT HUMAN RIGHTS AT MGA LEGAL NA ISYU AT EQUAL JUSTICE O KABUTIHAN NA DAPAT NA PAIRALIN.   ANG MGA SAKUNANG NANGYAYARI SA ATING BANSA AY SA PANANALIG LANG MAAAPULA AT PAANO ITO MAAPULA KUNG ANG TAO AY KUMAKALABAN SA DIYOS DIREKTA MAN O HINDE MULA MASAMANG MGA GAWA O PAMUMUHAY.

ANG KAILANGAN NG BANSANG ITO AY PAGKAKAISA AT MATUTONG MANALIG SA DIYOS UPANG BIYAYAAN TAYO NG MABUTING PAMUMUHAY.  SANAY SA PAGBISITA NG ATING POPE FRANCIS AY MAGABAYAN AT MAGKAISA TAYO AT MULING MAGBALIK LOOB SA DIYOS AT TUMAHAK SA MABUTING GAWA MULA GOBYERNO AT BAYAN O INDIBIDWAL NA TAO SA TULONG NG LIWANAG NG BANAL NA SANTA MARIA MULA SA DIYOS.  NAWAY SA PAMUMUNO NG ATING POPE FRANCIS AT CBCP AY ANG LAHAT NG PILIPINO AY MULING MAGBALIK ANG PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA TULONG NG LIWANAG AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA.  ANG BIYAYANG ITO NG DIYOS SA ATIN NA ESPIRITWAL NA PAGTATAAS NG ATING MORAL SA PAGBISITA NG PAPA FRANCIS AY NAWAY MAPAGKAISA ANG LAHAT NA MULING KUMAPIT SA DIYOS AT TAHAKIN ANG KALIWANGAN AT MAGKAISA NA MANALIG NA ANG PANAHON SA BANSANG ITO AY BUMUTI PARA SA ATING PAMUMUHAY AT HINDI KAGAYA NG MGA NANGYAYARI NA ANG BANSANG ITO AY ANIMOY ISINUSUMPA AT GINUGUNAW NA NG DIYOS SA MGA SAKUNG NANGYAYARI.

HINDI LANG BAGYO AT MGA SAKUNANG NATURAL ANG UMUGA SA PILIPINAS KUNDI PATI GAWANG TAO, SA PAGKALAHATAN AY PATULOY NA PANGAABUSO, PANGAAPI, PANANAMANTALA, HINDI PANTAY NA HUSTISYA AT PAMUMUHAY,  KAGAYA NG MINDANAO SIEGE AT IBAT IBANG MGA KRIMEN SA BANSANG ITO MULA KORAP SA GOBYERNO AT MGA IBAT IBANG KAABUSADUHAN AT PANGKARANIWANG KRIMEN SA LANSANGAN AT HIGIT DITO AY ANG NASABI NA ANG MGA TAO AY NAILIGAW NA NG LANDAS TUNGO SA MABUTING GAWA AT MAKADIYOS KAHIT PUSPUSAN ANG MAKADIYOS NA RELIHIYOSO AT ANG MABUTI SA GOBYERNO AT PANGKARANIWANG TAO AY KULANG ITO UPANG ANG BANSANG ITO AY PABAYAANG MAUGA SA MGA NANGYAYARI.  SABI KO NGA SA AKING SARILI ANG SHARE KO NA PANANALIG SA KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA AY KINALABAN PA NILA ANG DIYOS AT HINDI SILA TUMANGGAP NG MALIWANAGAN KAYA SIGURO AY NABABAGAY LANG NA ANG MGA SAKUNANG UMUGA SA ATIN AY IBIGAY UPANG HANAPIN NG MGA TAONG ITO ANG LIWANAG MAGING ARAW MAN LANG UPANG HARANGIN ANG MGA BAGYONG HUMAHAGUPIT.

SA KANILA NA MAGMUMULA ANG PAGHAHANAP NG LIWANAG MAGING KAHIT SA ARAW LANG
SUBALIT ANG IBAY MUKHANG TAGLAY NA ANG KADILIMAN AT ANG MGA GANITONG SAKUNA AY HINDI MAN LANG MAKUHANG TUMAWAG SA DIYOS BAGKUS AY MAGHASIK PA NG PURO KASAMAAN AT PANGABUSO AT SAMANTALA NG KAPWA.  HINDI LANG ITO MAGING ANG BUONG PILIPINAS SA IBAT IBANG PANGYAYARI NA ANG TAO SA HALIP MANALIG AY PATULOY SA KASAMAAN KAHIT MAY MGA UMUUGA NA KANILANG MGA MASAMANG GAWA KAGAYA NG MGA BAGYONG ITO AT MGA LEGAL NA AKSYON NG MABUTI SA BANSANG ITO O MABUTING GAWA NG KAPWA.

MANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA AT MALIGTAS SA MGA SAKUNANG ITO AT LALO NA SA PAGHUHUKOM NA DARATING UPANG TAYO AY HITIK SA PANANALIG.  ANG MGA BAGYONG ITO AY ANIMOY HUKOM NA MATATAWAG NA ANG BUHAY NATIN AY NAKASALALAY DITO AT PAWANG PANANALIG SA DIYOS ANG MAGLILIGTAS KUNG ITO AY SA INYO UMUGA NG HUSTO AT KUNG INILILILIGTAS TAYO SA MGA BAGYONG ITO MAY PAGKAKATAON PA PARA SA BAGONG BUHAY AT NAWAY MAGBAGO NA ANG MGA NALILIGAW NG LANDAS AT MANALIG PARA MALIGTAS SA PROPESIYA NI HESUS KRISTO AT HINDI SA IBANG HAGUPIT NG MGA BAGYONG ITO AT TADHANA AY HINDI NA BIGYAN NG PAGKAKATAON SA PAGBABAGO LALO SA HUKOM NA GRABE ANG SAPITIN NG MGA PALALO AT HIGIT SA SINASALANTA NG MGA BAGYONG ITO ANG SINASAPIT.

SA USAPIN NG MUNDO NAMAN O IBAT IBANG PARTE NG MUNDO AY SOBRA ANG DIGMAAN AT IBAT IBANG MGA KRIMEN AT MGA SAKUNA DIN AT MGA PAGHIHIRAP, PANGAAPI, KAHIRAPAN, HINDI PANTAY NA HUSTISYA, KARAPATANG PANTAO AT KUHNG ANO ANO PA.  ANG KAPAYAPAAN SANAYUMIIRAL SA MUNDO MULA SA PAGKAKAISA NG MGA BANSA SA UNITED NATIONS AT PAIRALIN SIMULA SA HUMAN RIGHTS AT IBAT IBANG MABUTING HAKBANG NG PAMAMALAKAD SA MUNDO AT BAWAT BANSA SA PAGLINANG AT PAMUMUHAY SA MUNDO.  

MULI AY SANAY MAGKAROON NA NG KALIWANAGAN ANG MUNDO AT BAWAT BANSA AT BAWAT INDIBIDWAL AT MAGKAROON NG NEW YEAR RESOLUTION O MABUTING PERSPEKTIBA AT PANANAW SA TAONG ITO AT IHINTO AT IWASAN ANG MASAMANG GAWA O HINDI MABUTING TAHAKIN SA BUHAY.   PAGIBAYUHIN ANG HUMAN RIGHTS AT PANTAY NA PAGPAPAUNLAD NG MUNDO AT BAWAT BANSA AT MGA INDIBIDIWAL NA PANANAW.  MAGPAKABUTI ANG BAWAT ISA UPANG MAGKAROON NG MABUTING BANSA AT MUNDO SA LARANGAN NG PULITIKA, EKONOMIYA, SIBIL, SOCIAL RIGHTS AT EQUAL JUSTICE AT KULTURA.  KUNG MAGIGING MABUTI ANG BAWAT ISA AT TAGLAY ANG PAREHAS O PANTAY NA PANANAW AT MAY PAGMAMAHAL AY PAGUNLAD AT KAPAYAPAAN ANG AANIHIN NG MUNDO.  SA PAGPAPAIRAL NITO MULA SA ATING MGA SARILI TUNGO SA MASAMANG GAWA NG IBA AY NAIIWASAN ITO MASUSUPIL ANG HINDI MABUTI AT IIRAL ANG MABUTI.  MAGKAISA ANG BAWAT INDIBIDWAL, BANSA AT BUONG MUNDO MULA SA ARAL NG BIBLE O FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST AT TULONG NI SANTA MARIA PARA SA MABUTING PAMUMUHAY NA MAY ESPIRITWAL NA KALIGTASAN MULA PANG-ARAW ARAW NA BUHAY AT MAGING MATIBAY AT BIGKIS SA MABUTI AT PAGTUTULUNGAN AT PAGMAMAHALAN.  

MANALIG SA DIYOS ANG MGA HINDI NANALIG UPANG HIGIT NA MAPAIRAL ANG MABUTI AT IWASAN ANG MASAMANG GAWA AT HANGARIN NA MAKAISA SA PAGBUBUO NG PAGHAHARI NG DIYOS AYON SA NASUSULAT O ARAL NG BIBLE.  KUMAPIT SA RELIHIYON PANG MAGKAROON NG KALIGTASAN.   MANATILI SA PANANALIG SA DIYOS ANG MGA NANALIG AT ANG LIWANAG NG DIYOS AY PATULOY NA GAGABAY SA WASTONG LANDAS NG PANANALIG SA DIYOS.

BUMISITA SA AKING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UPANG MALIWANAGAN SA SALITA NG DIYOS
AT TUMIBAY ANG INYONG PANANALIG AT GABAYAN KAYO NG DIYOS AT KRISTO HESUS NG LIWANAG SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA NG KANYANG LIWANAG AT MILAGRO.  https://sites.google.com/site/biblelightspromotions/ .  MAKIISA SA PAGBUBUO NG PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA ARAL NG MABUTING BALITA. 

BUMISITA DIN SA AKING HUMAN RIGHTS PROMOTIONS UPANG MAGABAYAN NAMAN SA KABUTIHAN NG HUMAN RIGHTS AT PAIRALIN ITO SA PAMUMUHAY KUNG SAAN ANG ARAL NG DIYOS AT KRISTO HESUS AY SUSUPORTA SA MABUTING GAWANG ITO.  https://sites.google.com/site/humanrightspromotions/.  ANG HUMAN RIGHTS AY HINDI KAGAYA LANG NG MGA BATAS NA HINDI NARESPETO SA ARAL NG DIYOS KAYA TINUTUTULAN ITO NG MGA RELIHIYOSO AT ANG MGA KRISTIYANO AY NANGUNGUNA DIYAN PARA GABAYAN ANG TAO SA WASTONG PAMUMUHAY.

PAIRALIN AT KUMAPIT SA  PAG-ASA, PANANALIG AT PAG-IBIG......


VISIT HERE FOR MY NEW YEAR RESOLUTIONS AND PERSPECTIVE 2015 TO MORE YEARS Herbert Curia.GOD AND JESUS CHRIST AND HEP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, LIGHTS AND LOVE AND PROTECTS AND BLESS US ALL....No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.